Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 25 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 12 Danh sách học sinh Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh dưới hình.

Câu hỏi: 

Viết từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng hoặc gh dưới hình.

Phương pháp:

Em quan sát kĩ các hình và viết từ ngữ tương ứng, chú ý từ phải có tiếng bắt đầu bằng hoặc gh.

Lời giải:

Sachbaitap.com