Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 3 trang 26 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 12 Danh sách học sinh Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn a hoặc b a. Điền s hoặc x rồi viết lời giải câu đố. - Giữa đám lá mượt ......anh Treo từng chùm chuông nhỏ

Câu hỏi: 

Chọn a hoặc b

 

b. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Mắt cua ngôi nhà

Là nhưng ô cưa

Hai cánh khép 

Như hai hàng mi.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các đoạn thơ và hoàn thành bài tập.

Lời giải:

Chọn a hoặc b

a. Điền s hoặc x rồi viết lời giải câu đố.

- Giữa đám lá mượt xanh

Treo từng chùm chuông nhỏ

Trắng xanh và hồng đỏ

Bừng sáng cả vườn quê.

                 (Là quả roi)

- Cầu gì không bắc ngang sông

Không trèo qua suối mà chồng lên mây?

                    (Là cầu vồng)

b. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm

Mắt của ngôi nhà

Là những ô cửa

Hai cánh khép mở

Như hai hàng mi.

 

Mỗi khi người đi

Mắt buồn ngủ miết.

Người về mắt vui

Thức không biết mệt.

(Theo Đặng Vương Hưng)

Sachbaitap.com