Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 5 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 12 Danh sách học sinh Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết câu nêu đặc điểm của một đồ vật ở trường, lớp. M: Thân trống nâu bóng.

Câu hỏi: 

Viết câu nêu đặc điểm của một đồ vật ở trường, lớp.

M: Thân trống nâu bóng.

Phương pháp:

Em lựa chọn một đồ vật ở trường, lớp và viết câu nêu đặc điểm của đồ vật đó.

Lời giải:

Cái bảng lớp em sạch bóng.

Viên phấn lớp em trắng tinh.

Cổng trường màu xanh.

Thước kẻ thẳng tắp.

Sachbaitap.com