Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 6 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 12 Danh sách học sinh Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc các bản đăng kí của các bạn tổ 2 lớp 2C dưới đây:

Câu hỏi: 

Đọc các bản đăng kí của các bạn tổ 2 lớp 2C dưới đây:

Câu lạc bộ Bơi lội

 

Câu lạc bộ Cờ vua

 

Câu lạc bộ Võ thuật

 

- Lê Minh Đức

- Đỗ Kim Liên

- Nguyễn Phương Anh

- Nguyễn Thị Hà

- Hà Văn Quang

- Phạm Thị Ban

- Ngô Văn Kha

- Vũ Duy Nam

Lời giải:

- Câu lạc bộ Bơi lội có 2 bạn đăng kí là: Lê Minh Đức, Đỗ Kim Liên.

- Câu lạc bộ Cờ vua có 3 bạn đăng kí là: Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Hà, Hà Văn Quang.

- Câu lạc bộ Võ thuật có 3 bạn đăng kí là: Phạm Thị Ban, Ngô Văn Kha, Vũ Duy Nam.

Sachbaitap.com