Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1 trang 45 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 20 Nhím nâu kết bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo bài đọc, vì sao nhím trắng và nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

Câu hỏi:

Theo bài đọc, vì sao nhím trắng và nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp? (đánh dấu  vào ô trống trước đáp án đúng)

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu có nhiều bạn mới.

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu được ở cùng nhau. 

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu kiếm được nhiều quả cây.

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc Nhím nâu kết bạn và lựa chọn đáp án đúng.

Lời giải:

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu có nhiều bạn mới.

☑ Vì nhím trắng và nhím nâu được ở cùng nhau. 

☐ Vì nhím trắng và nhím nâu kiếm được nhiều quả cây.

Sachbaitap.com