Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 2 trang 45 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 20 Nhím nâu kết bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Chọn và viết lại những từ ngữ nói về nhím trắng.

Câu hỏi:

Chọn và viết lại những từ ngữ nói về nhím trắng.

Phương pháp:

Em dựa vào bài đọc và chọn những từ ngữ thích hợp.

Lời giải:

Những từ ngữ nói về nhím trắng: vui vẻ, tốt bụng, thân thiện, bạo dạn, quý bạn.

Sachbaitap.com