Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 7 trang 27 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 12 Danh sách học sinh Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào thông tin ở bài tập 6, hoàn thiện bản danh sách dưới đây: Danh sách học sinh tổ 2 lớp 2C đăng kí tham gia câu lạc bộ

Câu hỏi: 

Dựa vào thông tin ở bài tập 6, hoàn thiện bản danh sách dưới đây:

Danh sách học sinh tổ 2 lớp 2C đăng kí tham gia câu lạc bộ

Số thứ tự

Họ và tên

Câu lạc bộ

1

Nguyễn Phương Anh

Cờ vua

2

Phạm Thị Ban

Võ thuật

3

Lê Minh Đức

Bơi lội

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

Phương pháp:

Em dựa vào thông tin bản đăng kí ở bài tập 6 để hoàn thành danh sách, chú ý sắp xếp tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái.

Lời giải:

Số thứ tự

Họ và tên

Câu lạc bộ

1

Nguyễn Phương Anh

Cờ vua

2

Phạm Thị Ban

Võ thuật

3

Lê Minh Đức

Bơi lội

4

Nguyễn Thị Hà

Cờ vua

5

Ngô Văn Kha

Võ thuật

6

Đỗ Kim Liên

Bơi lội

7

Vũ Duy Nam

Võ thuật

8

Hà Văn Quang

Cờ vua

Sachbaitap.com