Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 5 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Bài 17 Gọi bạn Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết 2 – 3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn theo ý của em.

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu cho đoạn kết của câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn theo ý của em.

Phương pháp:

Em tự tưởng tượng ra đoạn kết mà mình mong muốn rồi viết lại đoạn kết đó.

Lời giải:

Cuối cùng, dê trắng cũng tìm được bê vàng. Chúng cùng nhau đi tìm cỏ và sống bên nhau.

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Gọi bạn - Tuần 10