Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
 • pic

  Giải SGK Toán 11 trang 50 Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 50 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Trên lưới ô vuông, mỗi ô cạnh 1 đơn vị, người ta vẽ 8 hình vuông và tô màu khác nhau như Hình 3. Tìm dãy số biểu diễn độ dài cạnh của 8 hình vuông đỏ từ nhỏ đến lớn. Có nhận xét gì về dãy số trên?

 • pic

  Giải SGK Toán 11 trang 56 Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 56 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tìm số hạng đầu và công sai của nó.

 • pic

  Giải SGK Toán 11 trang 60, 61 Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 60, bài 7, 8 trang 61 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số nhân? a) Số đo bốn góc của một tứ giác lập thành cấp số nhân. Tìm số đo của bốn góc đó biết rằng số đo của góc lớn nhất gấp 8 lần số đo của góc nhỏ nhất.

 • pic

  Giải SGK Toán 11 trang 61, 62 Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 61, bài 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 13 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Một tam giác có số đo các góc lập thành cấp số nhân có công bội q = 2. Số đo các góc của tam giác đó lần lượt là: