Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.15 trang 11 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox

Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là -6 cm/s khi nó ở gốc tọa độ. Biết gia tốc của nó không đổi là 8cm/\({s^2}\) , hãy tính:

a.Vị trí của nó sau 2s.
b.Vận tốc của nó sau 3s.

Giải:
Phương trình chuyển động của chất điểm là :
\(x =  - 6t + 4{t^2}\)
a. Thay t = 2s vào công thức trên, ta được:
\(x =  - 6.2 + {4.2^2} = 4cm\)
b. Vận tốc \(v = -6 + 8t \).

Thay \(t =\,3 s\) vào công thức này, ta được:
\(v = 18 \,cm/s \).

Sachbaitap.com