Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.2 trang 9 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng.

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu người đó chạy với vận tốc trung bình 5m/s trong thời gian 4 min. Sau đó người ấy giảm vận tốc còn 4m/s trong thời gian 3 min.
a. Hỏi người đó chạy được quãng đường bằng bao nhiêu?
b. Vận tốc trung bình trong toàn bộ thời gian chạy bằng bao nhiêu?

Giải:

Chọn trục Ox trùng với đường chạy và có gốc là điểm xuất phát của người . Vì chuyển động theo một chiều nên độ dời trùng với quãng đường chạy của người đó.
a.Quãng đường chạy trong 4 min đầu là
\({s_1} = 5.(4.60) = 1200m\)
Quãng đường chạy trong 3 min sau là :
\({s_2} = 4.(3.60) = 720m\)
Quãng đường người đó chạy được là :

\(s = {s_1} + {s_2}\)

\(\;\;\,=1200+ 720\)

\(\;\;\,= 1920 m = 1,920 \;km\)
b.Vì chuyển động chỉ theo một chiều nên trong cả thời gian chạy vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình và bằng :
\({v_{tb}} = {s \over t} = {{1920} \over {7.60}} = 4,57m/s\)
Chú ý : Không lấy trung bình hai vận tốc vì thời gian chạy khác nhau.

Sachbaitap.com