Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.4 trang 9 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Hai ô tô cùng nhau xuất phát từ Hà Nội đi Vinh,

Hai ô tô cùng nhau xuất phát từ Hà Nội đi Vinh, chiếc thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 60km/h , chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 min rồi tiếp tục chạy với vận tốc như trước. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng.
a. Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ.
b. Hỏi sau bao lâu thì xe thứ hai đuổi kịp xe đầu?
c. Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa ?
Giải:

 

Theo đồ thị, hai xe đuổi kịp nhau sau 3h30 min, tại vị trí cách Hà Nội 210km.
chú ý:
Có thể giải bằng tính toán như sau : Xe thứ hai dừng lại ở vị trí cách Hà Nội là

70.1,5 = 105km. Khi xe này bắt đầu chặng tiếp theo thì xe thứ nhất ở vị trí cách Hà Nội

60.2 =120 km. Phương trình chuyển động của hai xe kể từ lúc đó là :
\({x_1}\) = 120 + 60t
\({x_2}\) = 105 + 70t
Xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất khi \({x_1}\) =\({x_2}\) . Từ hai pương trình trên ta tìm được t = 1h 30 min và

x = \({x_1} = {x_2}\)= 210km.
Vậy thời điểm đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát tại Hà Nội là 2h + 1h30 min = 3h 30 min, vị trí đuổi kịp nhau cách Hà Nội là 210km.

Sachbaitap.com