Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.7 trang 35 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N.

Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20N và 30N. Khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8 m. Tìm khoảng cách giữa hai lực đó.

Giải:

Hợp hai lực song song F1 và F2 cùng chiều có giá trị bằng :

\(F = {F_1} + {F_2}\)   (1)

Đường tác dụng của hợp lực F chia trong hai lực F1 và F2 theo côngthức tỉ lệ nghịch với độ lớn hai lực. Ta có :

\({{{F_1}} \over {{d_2}}} = {{{F_2}} \over {{d_1}}} = {{{F_1} + {F_2}} \over {{d_1} + {d_2}}}\)    (2)

Theo đầu bài, \({F_1} + {F_2} = 20 + 30 = 50N;{d_2} = 0,8m.\)

Sử dụng công thức (2), ta có : \(d={d_1} + {d_2} = ({F_1} + {F_2}){{{d_2}} \over {{F_1}}}.\)

Thay số vào, ta được : \(d = 2m.\)

Sachbaitap.com

Xem thêm tại đây: CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN