Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
 • pic

  Giải SGK Toán 11 trang 69, 70 Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3 trang 69, bài 4, 5 trang 70 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Tính tổng của các cấp số nhân lùi vô hạn sau. Xét quá trình tạo ra hình có chu vi vô cực và diện tích bằng 0 như sau:

 • pic

  Giải SGK Toán 11 trang 79 Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 79 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Tìm các giới hạn sau. Trong hồ có chứa 6000 lít nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối là 30 gam/lít vào hồ với tốc độ 15 lít/phút.

 • pic

  Giải SGK Toán 11 trang 84, 85 Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2 trang 84, bài 3, 4, 5, 6 trang 85 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Xét tính liên tục của các hàm số sau. Một bãi đậu xe ô tô đưa ra giá C (x) (đồng) khi thời gian đậu xe là x (giờ) như sau:

 • Quảng cáo

 • pic

  Giải SGK Toán 11 trang 85, 86 Chân trời sáng tạo tập 1

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 85, bài 6, 7, 8 trang 86 SGK Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Trong một phòng thí nghiệm, nhiệt độ trong tủ sấy được điều khiển tăng từ 10°C, mỗi phút tăng 2°C trong 60 phút, sau đó giảm mỗi phút 3°C trong 40 phút.