Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
 • pic

  Soạn bài Tự đánh giá trang 87 – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Tự đánh giá trang 87. Phương án nào nêu đúng về các hình ảnh “ngọn lửa”, “vì sao ngời chói lung linh”, “làn mây trắng”, “vầng dương” trong bài thơ?, khổ nào trong bài thơ thể hiện sự hi sinh dũng cảm của người thanh niên xung phong?

 • pic

  Soạn bài Đại cáo bình ngô – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn Văn 10 Cánh Diều tập 2 bài Đại cáo bình ngô. Chỉ ra luận đề và tác dụng của nghệ thuật đối trong các câu văn biền ngẫu, Những tư tưởng, chân lí khách quan nào được khẳng định làm căn cứ triển khai toàn bộ nội dung bài Đại cáo?

 • pic

  Soạn bài Gương báu khuyên răn - Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều tập 2 bài Gương báu khuyên răn. Chú ý số chữ trong các câu; những từ thuần Việt; động từ; từ chỉ màu sắc; hương vị, âm thanh trong bài thơ,Giữa tiếng đàn và mong ước của Nguyễn Trãi có liên hệ gì?

 • Quảng cáo

 • pic

  Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 20 – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Thực hành tiếng Việt trang 20. Hai câu in đậm dưới đây áp dụng biện pháp tu từ nào để khẳng định chủ quyền quốc gia và nền độc lập của nước ta? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 dòng) bàn về giá trị nội dung của Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi); trong đoạn văn có sử dụng biện pháp liệt kê. Nhận xét về tác dụng của biện pháp này.

 • pic

  Soạn bài Viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội. Nhận biết các tri thức về bối cảnh lịch sử, văn hóa, hiểu biết về Nguyễn Trãi được nêu trong bài. Quan niệm của em về lòng yêu nước.

 • pic

  Soạn bài Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội. Hãy thuyết trình quan niệm của em về lòng yêu nước

 • pic

  Soạn bài Tự đánh giá trang 28 – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Tự đánh giá trang 28. Sắp xếp lại các câu sau cho đúng với trình tự: luận điểm – lí lẽ – dẫn chứng mà Nguyễn Trãi đã trình bày trong bức thư. Phân tích một số từ ngữ, hình ảnh trong bức thư để làm nổi bật tư thế, niềm tin, ý chí và tinh thần yêu chuộng hoà bình của cha ông ta trước kẻ thù xâm lược.

 • pic

  Soạn bài Kiêu binh nổi loạn – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Kiêu binh nổi loạn. Người xưa từng nói về năm nguy cơ làm mất nước: “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thầy; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt.” (Lê Quý Đôn). Sau khi đọc đoạn trích Kiêu binh nổi loạn em suy nghĩ gì về ý kiến này?

 • pic

  Soạn bài Người ở bến sông Châu – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Người ở bến sông Châu. Câu chuyện kể về nỗi đau của dì Mây khi trở về từ chiến trường. Bên cạnh đó chiến tranh cũng để lại lên số phận của những người khác. Chú ý lời đối thoại giữa các nhân vật và lời bình luận của người kể chuyện.

 • pic

  Soạn bài Hồi trống Cổ Thành – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Hồi trống Cổ Thành. Đoạn trích đặt ra vấn đề “trung thành hay phản bội” qua việc giải quyết sự hiểu lầm của Trương Phi về Quan Vũ.

 • pic

  Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 54 – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Thực hành tiếng Việt trang 54. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) có sử dụng biện pháp chêm xen, sau đó, nhận xét về tác dụng tu từ của chúng.

 • pic

  Soạn bài Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện. Phân tích và đánh giá nhân vật Dì Mây trong truyện “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh.

 • pic

  Soạn bài Nói và nghe Giới thiệu đánh giá về một tác phẩm truyện – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Nói và nghe Giới thiệu đánh giá về một tác phẩm truyện. 1) Giới thiệu, đánh giá nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật Trương Phi và Quan Công trong đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” (Trích Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung) 2) Giới thiệu, đánh giá nhân vật dì Mây trong truyện “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh.

 • pic

  Soạn bài Tự đánh giá trang 62 – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Tự đánh giá trang 62. Bối cảnh câu truyện diễn ra ở đâu? Tìm những chi tiết trong phần 2 của văn bản miêu tả tâm trạng của người lính giải phóng trong đêm cuối cùng của chiến tranh.

 • pic

  Soạn bài Đất nước – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Dièu bài Đất nước. Bài thơ là tâm trạng luyến nhớ về mùa thu Hà Nội. Tiếp theo là cảm xúc về mùa thu, suy nghĩ về đất nước, con người Việt Nam. Cuối cùng nhà thơ nhận thức tình yêu quê hương – đất nước, ý thức căm thù và quật khởi quật cường.

 • pic

  Soạn bài Lính đảo hát tình ca trên đảo – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Lính đảo hát tình ca trên đảo. Bài thơ khắc họa hiện thực về cuộc sống khó khăn, gian khổ, thiếu thốn của những người lính trên quần đảo Trường Sa. Đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, lãng mạn hào hoa của những người lính trẻ.

 • pic

  Soạn bài Đi trong hương tràm – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Đi trong hương tràm. Bài hát “Đi trong hương tràm” với âm điệu nhẹ nhàng, da diết đã gợi ra không gian thiên nhiên tươi đẹp cùng mối tình yêu thuỷ chung, đằm thắm của anh và em.

 • pic

  Soạn bài Mùa hoa mận - Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Mùa hoa mận. Bài thơ là bức tranh núi rừng Tây Bắc đầy hương sắc, thiên núi, núi rừng thơ mộng và các hoạt động vui chơi của các em bé và lao động sản xuất của con người. Qua đó thể hiện tình cảm yêu quê hương đất nước của tác giả.

 • pic

  Soạn bài Thực hành tiếng Việt – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Thực hành tiếng Việt. Tìm và phân tích tác dụng nghệ thuật của các biện pháp tu từ trong những câu thơ dưới đây ở bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi

 • pic

  Soạn bài Viết Phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ – Văn 10 Cánh Diều

  Soạn văn 10 Cánh Diều bài Viết Phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ. Viết bài nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ là nêu lên và làm rõ ý kiến của người viết về giá trị nội dung, nghệ thuật (cái hay, cái đẹp của một tác phẩm thơ nào đó.